AL COL·LEGI SAGRATS CORS HI TROBARÀS

 

Educació  en valors i seguiment personalitzat

Millora contínua i innovació.

Entorn privilegiat

Bons resultats.

Plurilinguïsme. Assignatures no lingüístiques impartides en català, castellà i anglès. I una segona llengua estrangera, alemany.

Excel·lència en la gestió.

Noves tecnologies.

Convivència

Aprenentatge – Servei (solidaritat)

Les 8 competències bàsiques del currículum i la competència espiritual basada en la intel·ligència espiritual. “El que és essencial, és invisible als ulls” (Petit Príncep)

    

 


 

 

 

 

Col·legi  |  Organització  |  Serveis  |  Oferta Educativa  |  Instal·lacions  |  Curs 2017-2018  |  Animació Pastoral
català   |   castellano   |   english