La supervivència de tots i totes depèn de la bona salut de la naturalesa i els seus ecosistemes que per mor de les accions humanes es deterioren progressivament. Tot plegat, com a conseqüència, estam aconseguint una dràstica disminució de la biodiversitat que amenaça la bona salut dels ecosistemes a tot el món.

Així les coses, la crisi climàtica, l’extinció d’espècies i la contaminació i degradació del nostre entorn s’han d’abordar de manera conjunta.

Perquè desitjam viure i gaudir de cada moment al bell mig d’una bona salut personal i ambiental. Per poder respirar profundament i alegrar-me amb els altres perquè fem cura del medi ambient i podem admirar la bellesa de tot el que ens envolta i feim habitable la casa de tots.

Ho volem  dir ben clar i fort: Vull cuidar-me i cuidar el meu entorn perquè els homes i dones, des del cor, puguem fer cura els uns dels altres. La nostra responsabilitat, la de tots els ciutadans, és la de vetllar per la preservació de la nostra terra, de les nostres aigües, de la nostra atmosfera, de la nostra flora, de la nostra fauna, i sempre i en tot moment de la nostra vida.

Per això cal el nostre compromís vers LA DEFENSA DEL MEDI NATURAL.

Ja que NO volem acceptar ni admetre cap mena d’activitat humana que pugui ser perjudicial per al nostre entorn i especialment perillosa per a la nostra salut. Volem vetllar perquè les activitats humanes iniciïn el camí gradual i continuat cap a la màxima minimització dels seus efectes contaminants… i volem col·laborar en la divulgació d’aquelles accions i activitats positives per a la preservació del medi natural.

Alhora volem ser un centre on facem la màxima divulgació del fet ecològic i potenciar els mecanismes de creació d’actituds ecològiques positives en l’àmbit personal i comunitari.

Gràcies a tots.