Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors

El nostre col.legi pertany a la Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors. Des d’aquesta pàgina es pot accedir als continguts web de la Congregació.

Podeu trobar dos enllaços: un d’ells els dirigirà al lloc web de la Congregació, l’altre els durà al nou bloc que la Congregació ha preparat.

Congregació dels Missioners dels Sagrats Cors

https://msscc.es/

Bloc de la Congregació dels MSSCC

http://www.msscc.org/PAGINA-0/BL1-CAS-0000.htm