Consell escolar

COMPOSICIÓ ACTUAL DEL CONSELL ESCOLAR

*** A l’espera de la renovació parcial del Consell Escolar

Sr. Bernat Alemany. Director Pedagògic.

PER LA TITULARITAT

PELS PARES

PEL PERSONAL NO DOCENT

Sra. Maria Jesús Lozano. Representant PAS.

PEL PROFESSORAT

PER L’ALUMNAT