Les Escoles Joaquim Rosselló pertanyen a la Congregació de Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i Maria (Mallorca). Són en l’actualitat 4 centres que es troben a Madrid, Barcelona, València i Sóller. L’illa de Mallorca és el lloc d’origen de la Congregació.

Les nostres escoles escolaritzen en l’actualitat més de 3.000 alumnes amb edats compreses entre els 3 i els 18 anys.

La Congregació desenvolupa en elles la seva tasca missionera, entesa en aquest primer món com una tasca evangelitzadora a través de l’educació.

Història

La Congregació de Missioners dels Sagrats Cors -fundada a Mallorca en 1890 pel Venerable P. Joaquim Rosselló (1833-1909) – va arribar a la ciutat de València en 1944 gràcies a l’eficaç intervenció d’un altre Serf de Déu, el sacerdot D. Eladio España, que els havia conegut a l’illa durant la guerra civil de 1936.

 

 

Joaquim Rosselló

Joaquim va néixer a Mallorca en l’any 1833, va ser un dels vuit fills de Gabriel Rosselló i María Ana Ferrá, servents de la noble família Gual de Torrella. Molt piadosos, especialment la mare, va inculcar la devoció i la religiositat en el nen; Gregorio Trigueros, prevere jesuïta, el va guiar i influït per ell va voler fer-se sacerdot. Va estudiar en el seminari de Mallorca i va ser ordenat sacerdot en el 1858. Va ingressar en l’Oratori de Sant Felip Neri (1864) i en el 1890 es va retirar a fer vida de contemplació a l’ermita de Sant Honorat, de la muntanya de Randa. Aviat, l’ermita es va convertir a casa de retir per a fer exercicis espirituals, formant-se una petita comunitat de sacerdots al voltant de Rosselló.

Desitjava unir-se a algun orde religiós, però el bisbe de Mallorca Jacinto María Cervera i Cervera el va empènyer a fundar una nova congregació, i, a partir de la comunitat de Randa, el 17 d’agost de 1890 es va fundar la congregació dels Missioners dels Sagrats Cors de Jesús i María, devoció que ell sempre havia fomentat. A l’any següent li era confiat el Santuari de Lluc, on es va instal·lar la seu de la nova congregació i on va residir fins a 1906. Com a prior del santuari, el va reformar i va modernitzar. Llavors es trasllada a viure al Monestir de la Real, antiga abadia dels cistercencs llavors abandonada. També va fundar una casa a l’església de Sant Cayetano de Palma (Mallorca).

Va morir en 1909 i va ser enterrat en el cementiri de Palma. El seu cos va ser traslladat després a l’església dels Sagrats Cors de Mallorca.