Aula informàtica

L’aula d’Inforrmàtica està formada per una dotació de 30 ordinadors pels alumnes i un pel professor/a.

L’aula també està equipada amb aire condicionat i videoprojector.