Accessibilitat

Declaració d’accessibilitat

El Col·legi Sagrats Cors s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, o desenvolupaments finançats des d’Europa.

Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://www.sagratscors.es excloent-ne els continguts incrustats provinents d’altres dominis.

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de la manca de conformitat dels aspectes que s’indiquen a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pels motius següents:

 • Manca de conformitat:
  • Hi pot haver algunes alternatives textuals que no siguin correctes – Requisit número 9.1.1.1 Contingut no textual d’UNE-EN 301549:2022
  • Poden existir alguns enllaços la funció dels quals o objectiu no estiguin correctament definits – Requisit número 9.2.4.4 Propòsit dels enllaços d’UNE-EN 301549:2022
  • Podrien haver-hi errors puntuals d’edició en alguna pàgina web.
 • Càrrega desproporcionada: No és aplicable.
 • El contingut no entra dins l’àmbit de la legislació aplicable.

Hi pot haver continguts de tercers que no estiguin desenvolupats en aquesta Unitat, ni sota el nostre control, com a fitxers ofimàtics de diferents entitats que s’hagin de publicar en aquest lloc.

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 10 d’agost de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per la pròpia empresa.

Última revisió de la declaració: 10 d’agost de 2023.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del RD 1112/2018 com per exemple:

 • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web
 • Transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

A la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, les raons i la petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Es podrà presentar a través del següent correu electrònic:

vicens@sagratscors.net

Les comunicacions, les queixes i les sol·licituds d’informació accessibles seran rebudes i tractades pel departament de Disseny i desenvolupament web.

Contingut opcional

El lloc web està dissenyat per a la seva visualització responsiva, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils.

Les revisions d’accessibilitat realitzades fins a la data de definició de la declaració actual estan basades en els criteris WCAG 2.1. S’estableix com a objectiu assolir el compliment de tots els requisits de nivell A i AA, juntament amb certs requisits de nivell AAA considerats rellevants per millorar l’experiència d’ús del portal per part del ciutadà.