Ubicació

El Col·legi Sagrats Cors està situat a Sóller, Mallorca. La seva ubicació concreta es pot observar al següent mapa.

Ctra. Desviament, 2 07100 Sóller. Teléfono 971630497.