Escola matinera i guarderia migdia

SERVEI D’ESCOLA MATINERA

De dilluns a divendres, de 7:00 a 9:00h.

Lloc: Menjador escolar

SERVEI DE GUARDA MIGDIA

Dilluns a divendres de 15:00 a 17:00h.