Aules

El col.legi Sagrats cors disposa de 14 aules repartides en:

– 3 aules d’Infantil ( A la planta baixa)

– 7 aules de Primària (A la planta baixa i a la primera planta)

– 4 aules d’ESO ( A la primera i segona planta)