A. diversitat

L’Atenció a la Diversitat no és un afegit a l’Acció Educativa. A partir de l’Educació Infantil, després a Primària i finalment a l’ESO, l’acció docent dins l’aula es cimenta en una decidida Atenció a la Diversitat que abasta tot l’alumnat i que cerca l’èxit escolar de tots, sigui quina sigui la realitat particular de l’alumne/a.

Qui du endavant l’Atenció a la Diversitat?

Tot el professorat. : Tutors, i professorat d’àrea.

L’equip de Suport : Integrat per quatres especialistes en Pedagogia Terapèutica. Un dels quatre també ho és en Audició i Llenguatge.

El departament d’Orientació integrat per l’Orientador, El Coordinador de Orientación.El Director/es Pedagógico/s.el director pedagògic i/o el cap d’estudis, lel coordinador acadèmic de l’àrea lingüística, el coordinador acadèmic de l’àrea científica, els tutors, i un especialista de l’equip de suport.