Secretaria i administració

HORARI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC DE SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ

TOT EL CURS ESCOLAR

8:00 a 10:00H

13:00 a 14:00H

JULIOL

9:00 a 11:00H

AGOST

La secretaria roman tancada